Schoorsteen renovatie particuliere woning Vlissingen.
De schoorsteen van de woning was aangetast door atmosferische vervellingen. Hierdoor kregen de mossen en algen de kans om zich goed vast te hechten waardoor vorstschade is onstaan.

Werkzaamheden :
• Het aanbrengen van daksteigers en lift
• De schoorsteen uithaken en slijpen
• Opnieuw opmetselen en loodzetten
• Opnieuw invoegen
 Impregneren
• Schone oplevering